سیم و کابل K2 تولید کننده سیم باند در تهران میباشد

مشاهده

تهیه و پخش سیم باند توسط سیم و کابل K2 میباشد

مشاهده

جهت اطلاع از رنگ بندی سیم باند با مشاورین سیم و کابل K2

مشاهده

سیم و کابل K2 عرضه کننده سیم باند شیشه ای میباشد

مشاهده

سیم و کابل K2 تولید کننده و تأمین کننده سیم باند

مشاهده