اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۵۳۴۱۹۴ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

تلفن همراه
۹۱۲۱۷۹۹۸۹۴ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی تهران،
شهر ری ، اسلام آباد ، کارخانه سیمان ، کوچه شهید محمد میرزا کلهر ، پلاک 84

سیم و کابل K2

تلفن

  • ۳۳۵۳۴۱۹۴ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  تلفن همراه

   • ۹۱۲۱۷۹۹۸۹۴ ۰۰۹۸

  پست الکترونیک

   دفتر مرکزی

   • تهران،
    شهر ری ، اسلام آباد ، کارخانه سیمان ، کوچه شهید محمد میرزا کلهر ، پلاک 84

   خروجی اخبار


   لینک های مرتبط